İş Hukuku Süreçleri ve İş Hukuku Avukatlarının Rolü

İşçiler ile işverenler arasındaki hukuki ilişki, günümüzün koşullarında gittikçe önemini artıran bir niteliğe bürünüyor. Özellikle işçilerin, işverenlerin kötü niyetli tutumlarına karşı haklarının korunması gibi sorunlar, eskiye oranla daha sık tartışılır hale gelmiştir. Avrupa’daki devletlerinin büyük çoğunluğunda da gördüğümüz üzere, işçi ile işveren arasındaki hukuksal ilişkide işin doğası gereği daha zayıf

devamını oku