Sigorta Hukuku Avukati

Sigorta Hukuku Süreci ve Sigorta Hukuku Avukatlarının Rolü

Ülkemizde özellikle doğal afetler sonrasında gündeme taşınan sigorta konusu artık bazı alanlarda zorunlu tutulması ile çok yaygın bir uygulama alanına kavuştu. Afetlerin yanı sıra kaza ve hırsızlık durumlarına karşı da yapılan sigortalar ile vatandaşlar kendilerini maddi anlamda güvenceye alıyor.  Vatandaşlar doğumdan ölüme kadar, bütün yaşamları süresince çeşitli tehlikelerle yani rizikolarla karşılaşabiliyor. Örneğin bir vatandaş, deprem, sel, hırsızlık, trafik kazası veya yangın gibi çeşitli riziko alanlarıyla sürekli yüz yüzedir. Kimsenin arzu etmeyeceği bu durumlarda can ve mal kayıplarına uğramak ihtimal dahilinde. Tarihten bu yana insanlar, bu rizikolara karşı kendilerini güvenceye alma ihtiyacı hissettiler. Sigortacılık, bu ihtiyaçtan doğdu ve günümüzde sürekli kapsamını genişleterek yaygınlaşıyor.

Sigorta ile, yukarıda sayılan olayların sonuçları bir sigorta firması tarafından üstlenilir. Böylece, belli bir prim karşılığında vatandaşlar, söz konusu olaylara karşı önceden kendilerini güvenceye almış olur. Bu işlem ise sigorta olarak adlandırılır.   Sigorta ilişkisi içindeki tarafların birbirlerine yönelik yükümlülük ve borçlarını gösteren, kurulan sigorta ilişkisini belirleyen, muhtemel bir uyuşmazlık halinde nasıl bir yol izleneceğini düzenleyen hukuk dalına ise sigorta hukuku denir. Sigortacılık Kanununun yanı sıra Türk Ticaret Kanununda da bu alandaki düzenlemeler yer alır. Yine bu alanda çeşitli yönetmelikler de bulunur.

qtq80-OEQCfL

En uzman sigorta hukuku avukatlarını listeleyin

Avukat Ara

Sigorta korumasından faydalanmak isteyen vatandaşlar hukuki düzenlemelere uygun bir sigorta akdi yapar. Böylece, Sigorta Sözleşmesi Hukukuna dayanarak sigorta kapsamına girerler. Kanundaki hükümlere uygun olduğu sürece her kişinin bu çerçevede sözleşme yapma hakkı vardır.  Sözleşmenin diğer tarafını üstlenen sigortacılar, belli bir prim karşılığında vatandaşların sahip olduğu mal varlıklarının ilgili hallerde zarar görmesi sonrasında ekonomik sonuçları üstlenir.

Sigorta Anlaşmazlıkları

Sigortacı ile sigortalılar arasında doğacak uyuşmazlıklar üzerine Sigorta Hukuku kapsamında mahkeme yoluna gidilebilir. Bu durumda alanında tecrübeli bir sigorta avukatı ile çalışmak, tarafların menfaatine olacaktır. Böyle bir durumda alanında uzman ve deneyimli bir Sigorta Hukuku avukatı ile çalışmak menfaatlerinizi korumanız ve kazada yaşadığınız kayıpları maddi olarak karşılamanızı sağlar. Sigorta avukatı, sözleşmenin tarafı olan kişinin hukuki haklarını koruyarak dava sürecinin kişinin lehine sonuçlanmasına yardımcı olur.  Sigorta Hukuku alanında uzman bir avukatla çalışmanız halinde bu alanda bilinçli bir biçimde sizi yönlendirir ve tazminatınızı almada problem yaşamazsınız.

Aslında avukatlık mesleğinin içinde sigorta avukatı, icra avukatı, fikri mülkiyet hukuku avukatı gibi alt alanlar yoktur. Ancak bazı avukatlar belli hukuk dallarında daha fazla deneyim kazanarak bu alanlarda uzmanlaşırlar. Böylece, müvekkillerinin karşılaşacağı durumlara karşı daha deneyimli bir biçimde pozisyon alırlar. Deneyimli bir avukatla çalışmak, hukuki süreçlerin her alanında olduğu gibi sigorta anlaşmazlıklarında da tarafların lehine olacaktır. Bir sigorta avukatının uzmanlaştığı konu, sağlık, hayat, emeklilik sigortaları sözleşmelerinde yaşanan uyuşmazlıklar olabilir. Bu alana yoğunlaşmış, sözleşme uyuşmazlıkları konusuna hakim olan bir avukat, yargı sürecinde nasıl yol izlemeniz gerektiği konusunda sizi bilinçli bir şekilde bilgilendirir ve mahkemede olumlu sonuç almanıza katkı sunar. Sigorta uyuşmazlıkları davalarına bakan avukatlar, sözleşme yaptığınız sigorta şirketi ile sizin aranızda gerçekleşen uyuşmazlıklarda kritik destek sağlayacaktır. Sigorta avukatı ile sigorta şirketi avukatı aynı değildir. Bir sigorta avukatı, ilgili hukuki alanda uzmanlaşmış bir hukukçudur. Sigorta şirketi avukatı, sigorta firmaları ile sözleşme imzalamış ve bu firmalar adına faaliyet gösteren hukukçudur. Sigorta avukatı, firmalarla yaşayacağınız tüm uyuşmazlık hallerinde haklarınızı savunur ve rehberlik eder. Ayrıca, sigorta sürecinde, sözleşme düzenlenmesinde de size yardımcı olarak ileride yaşanması muhtemel bir uyuşmazlığa karşı size avantaj sağlayacak bilgiler verir. Hangi olayların sigorta kapsamına girip girmediği, sözleşmelerin nasıl hazırlanması gerektiği, mevzuat değişikliklerinin sözleşmelere nasıl etki edebileceği, zarar tazmininin nasıl olacağı veya olmayacağına dair detaylı bilgileri sigorta avukatınızdan alabilirsiniz.

Kasko, Sağlık ve Ferdi Kaza Sigortaları Davaları

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan çok sayıda sigorta çeşidi bulunur. Bunlardan en yaygın olanları kasko, sağlık ve ferdi kaza sigortaları. Bu alanlarda yaşanan uyuşmazlıklar yargı sürecinde çözülüyor. Araç sahibi herkesin yakından bildiği kasko sigortaları, araçta meydana gelebilecek hasarlara karşı güvence sağlıyor.  Zorunlu trafik sigortası ise, bir trafik kazasında karşı taraf ya da üçüncü kişilerin uğrayacağı can ve mal kayıplarına karşı güvence sağlıyor. Zorunlu trafik sigortasına sahip olmayan araçlar trafikten men cezasıyla karşı karşıya kalıyor.

Kasko sigortası yaptıran kişi ile sözleşmenin diğer tarafı olan sigorta şirketi arasında uyuşmazlığın yaşanması durumunda kasko davası açılıyor. Benzer şekilde, sağlık ve ferdi kaza sigortalarında da çeşitli uyuşmazlıklar sonrasında taraflar yargı sürecini başlatıyor. Bir başka sigorta çeşidi olan özel sağlık sigortasında hastalık veya kaza sonucu oluşan sağlık sorunlarının masrafları sigorta şirketi tarafından karşılanıyor. Bireysel emeklilik sigortası ise, belli aralıklarla yatırdığınız primlerin belli bir yaşa geldiğinizde size maaş şeklinde ödenmesini sağlıyor. Böylece, emeklilik döneminizde bir ek gelir elde etmiş oluyorsunuz. Bir başka alan olan konut sigortası ile de konutunuza gelebilecek her türlü zarara karşı sigortalama işlemi yapabiliyorsunuz. Diğer alanlarda olduğu gibi burada da, karşı karşıya kalacağınız maddi zararları sigorta şirketi üstleniyor.

Söz konusu hukuki süreçte tarafların hukuki düzenlemelerden doğan haklarının gözetilmesi ve davanın kendi lehlerine sonuçlanması adına alanında tecrübeli bir sigorta hukuku avukatından profesyonel hukuki danışmanlık hizmeti almaları büyük önem taşıyor. Bu gibi durumlarda sigorta avukatı, müvekkilini hukuki sürecin gidişatı hakkında bilgilendirirken davayı da yakından takip ederek müvekkilinin haklarının gözetilmesini sağlıyor. Hem kasko hem de sağlık ve ferdi kaza sigortalarında bir sigorta avukatına danışarak sözleşmenin diğer tarafı olan sigorta şirketine dava açabilirsiniz. Hukuki düzenlemeler lehinizeyse, avukatınız haklarınızı yargı sürecinde gözetilmesinde yardımcı olacak ve davanın lehinize sonuçlanması için çalışacaktır.

Trafik Kazalarına İlişkin Tazminat

Ülkemizde her yıl on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan trafik kazaları, ciddi bir sorun olarak gündemimizi işgal ediyor. Buna karşı yetkililer gerekli önlemleri almaya çalışsa da, trafik kazaları yaşanmaya devam ediyor. Trafik kazası sonrası can kaybı olabildiği gibi farklı düzeylerde maddi zarar da yaşanabiliyor. Söz konusu zararların karşılanması adına yargı süreci açılıyor. Kasko ve zorunlu trafik sigortasının dışında, yaşayacağınız bir trafik kazası sonrası tazminat talebinde bulunabilirsiniz. Trafik kazası tazminatı alabilmek için bu alanda deneyimi bir hukukçudan profesyonel hukuki danışmanlık hizmeti alabilir, süreç hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, hangi şartlarda tazminatın ödenebileceğini öğrenebilir, buna ilişkin yargı sürecini avukatınızla birlikte yürüterek kendi adınıza olumlu sonuç alabilirsiniz.

Hasar ve Rücu Davaları

Özellikle trafik kazaları sonrası açılan yargı süreçlerinin başında hasar ve rücu davaları geliyor. Bu alanda Yargıtay’ın içtihatları sonrası hukuki düzenlemeler yeni bir boyut kazandı. Hasar ve rücu davalarında lehinize bir sonuç alabilmek adına hukuki düzenlemelerin detaylarına hakim, alanında deneyimli bir avukata danışarak yargı sürecini birlikte yürütebilirsiniz. Bu alanda uzmanlaşmış avukatlar, hasar ve rücu davalarında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vererek yargı sürecinde onları bilgilendiriyor. Böylece, müvekkillerin hukuki haklarının gözetilmesi mümkün oluyor.

Sigorta Sözleşmeleri

Sigorta işleminin gerçekleşmesi için kişi ile sigorta firması arasında bir sigorta sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşmenin ardından, sigortalama işlemi gerçekleşir. Bu sözleşmeye göre sigorta yaptıran kişi belli aralıklarla veya peşin şekilde belli bir miktarda parayı prim adı altında öder. Sözleşmeye taraf olan sigorta firması ise buna karşılık, kişi tarafından sigortalatılan şeye bir zarar gelmesi durumunda bu zararı karşılama yükümlülüğü altına girer. Süreli sözleşmeler olan sigorta sözleşmeleri, sigorta ettirilen şeye sözleşmede belirtilen süre için bir zarar gelmesi halinde zararın sigorta firması tarafından tazmin edilmesini sağlar. Söz konusu sürede bir zarar oluşmazsa kişinin ödediği primler iade edilmez. Sigorta firmaları, bu iade edilmeyen primler ile kar eder ve başka kişilere sigorta hizmeti sunmaya devam eder.

Kar odaklı kuruluşlar olan sigorta firmalarının sigorta sözleşmelerini belli durumlarda sigortalı aleyhine düzenlemesi normaldir. Buna karşılık sigortalı, alanında deneyimli bir hukukçudan destek alarak söz konusu sözleşmede kendi haklarının gözetilmesini sağlar. Sigorta hukuku alanında tecrübeli bir avukat, sigorta sözleşmelerinde sigortalının aleyhine düzenlenen maddeleri bildiği için müvekkiline yardımcı olur. Sigorta avukatından destek almak, bu sebeple, sözleşme yapılmadan önce yaşanabilecek hak kayıplarının önüne geçmeye yarar. Yargı sürecinde olduğu gibi sözleşme öncesi de sigorta avukatından profesyonel hukuki destek almak büyük fayda sağlayacaktır.

Mal ve Diğer Tazminatlara İlişkin Davalar

Tüm diğer alanlarda olduğu gibi mal ve diğer tazminatlara yönelik açılacak davalarda da bir sigorta hukuku avukatı ile birlikte çalışarak hukuki haklarınızı gözetmeniz mümkündür. Ayrıca, bir kazada yaşadığınız maddi kayıpları bu şekilde tazmin etme yoluna gidebilirsiniz. Avukatınız yargı süreci boyunca sizi yönlendirecek ve gerekli bilgileri sağlayacaktır.

qtq80-OEQCfL

En uzman sigorta hukuku avukatlarını listeleyin

Avukat Ara