Fikri Mülkiyet Hukuku Avukatı

Fikri Mülkiyet Hukuku Süreci ve Avukatlarının Rolü

Son yıllarda küresel ölçekte gündemde yer almaya başlayan fikri mülkiyet hakları birçok ülkede tartışmalı durumda bulunan alanları düzenliyor. Ülkemizde de son yıllarda fikri mülkiyet hukuku ve sınai mülkiyet hukuku özelinde çeşitli tartışmalar gündeme geliyor. Söz konusu alandaki yeni düzenlemeler, hem şirketler hem de kişiler için hayati derecede önemli gelişmelere yol açıyor. Hem firmaların hem de gerçek kişilerin bu alandaki emeklerinin ve eserlerinin korunmasına yönelik hak alanlarını düzenleyen kanunlarda, bazı tedbirler ön görülüyor.

Fikri mülkiyet hukuku, oldukça geniş bir yelpazede birçok konuyu kapsıyor. Bunlar arasında marka – patent - faydalı model ve tasarım başvurusu, bu çerçevedeki itirazlar ve uyuşmazlıkların yanı sıra telif hakları ve ticari sırların kötüye kullanılması gibi meseleler bulunuyor. Tüm bu meselelerde, fikri mülkiyet hukuku konusunda uzmanlaşmış deneyim sahibi hukukçular hem gerçek hem de tüzel kişilere profesyonel hukuk desteği sağlayarak müvekkillerinin hukuki ve bürokratik alandaki işlemlerinin önünü açıyor. Ayrıca, fikri mülkiyet hukuku ve sınai mülkiyet hukuku alanlarında açılacak davalarda profesyonel bir hukukçu ile çalışmak, davanın seyri açısından da taraflara olumlu katkı yapıyor. Bahsedilen hukuk alanlarının hem kendi içinde birçok detaya sahip olması hem de diğer hukuk alanlarıyla çeşitli bağlantılar içermesi, profesyonel desteğin önemini artırıyor.

qtq80-OEQCfL

En uzman fikri mülkiyet hukuku avukatlarını listeleyin

Avukat Ara

Marka, patent, faydalı model, tasarım başvuru, itiraz

Patent hukuku ve marka başta olmak üzere endüstriyel tasarım, marka ve patent lisans sözleşmeleri, faydalı model gibi sınai mülkiyet hukuku çerçevesinde kalan alanlarda hukuki danışmanlık alarak ilerlemek firmalar için büyük avantaj sağlıyor. Araştırma – Geliştirme (AR – GE) faaliyetlerinin ülkemizde hızlı biçimde yaygınlaşmasıyla birlikte özellikle patent konusu ülkemizde önemini artırıyor. Birçok firma ve kamu kurumu, AR – GE alanında yüksek ölçekli yatırımlar yapıyor. Bu yatırımlar sonucunda farklı alanlarda marka, patent, faydalı model ya da tasarımlar geliştiriliyor. Söz konusu eserlerin sınai mülkiyet haklarının korunması hayati önem taşıyor. Bu açıdan firmalar ve kamu kurumları, sınai mülkiyet hukuku düzenlemelerini dikkate alarak stratejiler geliştiriyor. Bu alanda faaliyet gösteren deneyimli hukukçular, kuruluşlara danışmanlık hizmeti vererek yasal planda sınai mülkiyet hukuku bağlamında izlenecek stratejiler hakkında danışmanlık yapıyor. Dava süreçlerini müvekkilleri adına yürüten hukukçular, eser sahiplerine tanınan hakların gözetilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, bu alanda uzmanlaşmış avukatlar marka, patent, faydalı model, endüstriyel başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgiye sahip olduğundan, firma ve kamu kurumlarına bu başvuruların hangi ölçülerde yapılması gerektiğini aktarıyor. Benzer biçimde, yine bu alanlarda yapılacak itiraz süreçlerinde uzman avukatlar tarafından hukuki destek sağlanarak itiraz sürecinin firma ya da kamu kurumu adına olumlu sonuçlanmasına katkı sunuyor.

Hukuk büroları ve avukatlar, işbirliği yaptıkları marka – patent ofisleriyle birlikte teknik hakkında bilinmekte olan durumu araştırıyor, istem ve tarifname hazırlıyor, patentlerin tescil başvurusuna ilişkin bürokratik işleri yürütüyor, inceleme ve araştırma raporları hazırlayarak firmalara görüş bildiriyor. Bunlar dışında, sınai mülkiyet hukuku alanında uzmanlaşmış hukukçular, ülkemizdeki firmalara yurt dışında patent başvurusu yapılması için danışmanlık hizmeti veriyor. Genel anlamda, hukukçular tarafından verilen profesyonel hizmetlerde faydalı modele ilişkin mevzuata uygunluk çalışması yapılarak faydalı model ve patent alanına yönelik yönlendirmeler yapılıyor. Bu anlamda, başarıyı hedefleyen firmalarımız için sınai mülkiyet hukuku çerçevesinde profesyonel hukuki destek almak büyük önem taşıyor.

Marka, patent, faydalı model, tasarım uyuşmazlıkları

Bir işletmeye ait mal veya hizmetin bir başka işletmeden ayırt edilebilmesini sağlayacak şekilde sicil gösterebiliyorsa, o işletme kelime, şekil, harf, renk, ses, sayı gibi işaretleri marka olarak kullanabilir. Tescil edilmiş marka, sahibine onun kullanımı veya başkasına kullandırılması hakkını tanır. Başka özel ya da tüzel kişiler tarafından bir buluşun izinsiz biçimde üretilmesi, satılması, kullanılması ya da ithal edilmesini engellemek için buluşun sahibine tanına tekel hakları ise patent olarak adlandırılıyor. Faydalı model kavramı ise, sanayide uygulanabilir sistemler için verilen bir patent türü. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yeni kullanılmaya başlanan bir kavram. Bir faydalı modele tanınan koruma süresi 10 sene ile sınırlı oluyor ve süre bitiminde yenileme olmuyor. Son olarak endüstriyel tasarım, herhangi bir ürünün estetik ya da dekoratif yönü olarak tanımlanıyor. Bir ürünü daha çekici veya daha etkileyici kılarak onun ticari değerini artırabilen tasarımlar bu şekilde adlandırılıyor.

Söz konusu alanda yaşanan uyuşmazlıklara karşı kanunda özel ve tüzel kişiler için çeşitli haklar tanımlanıyor. Söz konusu hakların gözetilmesi adına başlatılacak hukuki süreçte fikri mülkiyet hukuku ve sınai mülkiyet hukuku alanlarında uzman avukatlardan profesyonel destek almakta yarar var. Bu şekilde kişiler hem kanunda kendilerine tanınan haklar hakkında bilgi sahibi olabilir hem de bu destekle birlikte hukuki süreçten olumlu sonuç alma şansı artar.

Telif hakları

Fikri mülkiyet hukuku çerçevesine konu olan başlıklardan biri de telif hakları. Bir kişinin düşünce emeğiyle ortaya çıkarmış olduğu fikir ya da sanat eserleri üzerindeki mülkiyeti kanunca tanınır. Bu mülkiyetin ihlali, bir hukuksuzluk olarak tanımlanır. Bu hukuksuzluğun giderilmesi adına mülkiyet sahibine hukuki başvuru imkanı tanınır. Bu başvuru ile mülkiyet sahibi, sahipliği ispat ederek mahkeme yoluyla mülkiyetini korur. Eser sahibinin mülkiyeti için herhangi bir başvuru ya da tescil yapması şart olarak görülmüyor. Buna göre, eserin vücut bulması, onun üzerinde yapan kişinin mülkiyet sahibi olmasına yetiyor.

Fikri Mülkiyet Hukuku kapsamında yalnızca patentler değil müzik – fotoğraf eserleri, mimari yapılar, dijital veri tabanları ve yazılımlar gibi çeşitli konular da bulunuyor. Söz konusu alanlarda hukukun tanıdığı hakların gözetilmesi için firmalar çeşitli önlemler geliştiriyor. Türkiye’de Fikir ve Sanat Eserlerinin korunması kanununda gerçek ve tüzel kişilere tanınan hakların bilinmesi hayati önem taşıyor. Bu anlamda, alanında deneyimli avukatlardan yardım alıyorlar. Özellikle bürokratik prosedürlerde hukukçular sözleşmelerin hazırlanışı, müzakere edilişi, eserlerin korunması, hak takibi ve taklit ile mücadele gibi konularda inisiyatif alıyor.

İnternetin gelişmesi ile fikri mülkiyet hukuku dijital alanı da kapsar hale geldi. Telif hakları, e-ticaret, sahte reklam ve internet yasası gibi konularda da profesyonel hukuki destek sağlanıyor.

Ticari sırların  kötüye kullanılması

Ticari sırlara ilişkin hukuki ihtilaflar daha çok firmaların gizli bilgilerinin çalınması ile ortaya çıkar. Bu bilgiler arasında bilgisayar programları, sistemler, teknikler, evraklar ya da işlemler olabilir. Tüm bunlar, ticari sırların çalınması kapsamında değerlendirilir. Yasada söz konusu durum, ticari sırların kötüye kullanımı adı altında suç olarak tanımlanır. Firmaya ait böyle değerli varlıkları çalınması durumunda, firmanın hukuki süreç başlatması tavsiye edilir. Ancak söz konusu süreçte ihtiyati tedbir kararı Türkiye’de sık uygulanan bir yöntem değil. Sadece özel mülkiyete ait usul veya işleme göre kurulan şirketlerde yargı kararı sonucunda verilen tazminat aslında zararı karşılayamaz. Ancak böyle bir durumda mahkemenin ihtiyati tedbir kararı vermesi beklenir. Firmaya ait yukarıda bahsedilen şekilde çeşitli ticari sırların eski çalışanlar veya rakipler tarafından çalındığından şüphe ediliyorsa hızlı biçimde bir avukattan yardım almak en doğru adım olacaktır.

qtq80-OEQCfL

En uzman fikri mülkiyet hukuku avukatlarını listeleyin

Avukat Ara