Ceza Hukuku Avukatı

Ceza Hukuku Süreçleri ve Ceza Avukatlarının Rolü

Hukuksal düzen içerisinde belirlenen davranış normlarını ihlal etmek haksızlık olarak nitelendirilir. Ceza hukuku haksızlık teşkil eden davranışların suç ya da haksızlık olarak belirlenmesini sağlayan hukuk dalıdır. Ceza hukuku aynı zamanda suç ya da haksızlık teşkil eden davranışlar karşısında ne tür yaptırımlar uygulanacağını da belirler. Bir haksızlığa uğrayan ya da bir suça maruz kalan kişinin yetkili mercilere başvurması anayasal haktır. Bu durumlarda kişinin bir ceza hukuku avukatından profesyonel destek alması sürecin daha sağlıklı ve hızlı ilerlemesine yardımcı olacaktır. Hukukun en geniş alanlarından biri olan ceza hukuku haksızlığa uğrayan kişinin mağduriyetinin giderilmesini, suçluların da hak ettikleri cezaları almasını görev edinir. Hukuksal düzen içerisinde kişinin haksızlığa uğraması, dolandırılması, fiziksel ya da sözel şiddete maruz kalması gibi durumlarda ceza hukuku devreye girer.

qtq80-OEQCfL

En uzman ceza hukuku avukatlarını listeleyin

Avukat Ara

Alkollü Araç Kullanma

Belirli sınırın üzerinde alkollü araç kullanımı durumunda doğrudan kişiye yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlar eğer maddi bir zarar konusu değil ise ehliyet üzerinden yürütülür. Puan kaybının yanı sıra ehliyete geçici süre ile el konma gibi durumlar ile karşı karşıya kalınır. Eğer kişi daha önce bu tarz bir suç işlediyse ehliyetine yıllara varan süre ile el konma durumu yaşayabilir. Bunun yanında kişiye zarar verme, trafik kazası ve maddi zarar gibi durumlar karşısında daha ağır hukuksal sonuçlar doğar. Maddi ve manevi tazminat açılabildiği gibi çeşitli yaptırımlar uygulanabilir. Kazazede bu gibi durumlarda bir ceza avukatına başvurarak kişi hakkında dava açma hakkına sahiptir.

 

Güveni Kötüye Kullanma

Muhafaza edilmesi için veya farklı bir şekilde kullanılması üzere zilyetliği devredilen mal, kişi tarafından kendi çıkarı ya da başka bir şahsın çıkarı üzerine kullanılması halinde güveni kötüye kullanma suçu ortaya çıkar. Zilyetliğin amacın dışında kullanılması halinde basit güveni kötüye kullanma suçu işlenir. Hizmet çerçevesinde güveni kötüye kullanma, meslek ve sanat sebebiyetle güveni kötüye kullanma ve ticaret nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlarından bahsetmek mümkündür. Ayrıca yönetilmesi üzerine devredilen malın emniyeti suistimali de yine aynı pencere içerisinden görülür. Bu tarz durumlarda avukata başvurulması ve hukuksal sürecin devreye sokulması önem teşkil eder.

 

Dolandırıcılık

Maddi ve manevi olumsuzluklar yaratan dolandırıcılık, kişinin doğrudan maddi kayıp yaşamasına yol açar. Ceza hukuku kapsamında hareket ederek dolandırıcının suçtan yargılanması sağlanır. Böylelikle maddi ve manevi cezaya tabi ceza hukuku davalısı, ilgili kanıtların toplanması ve görülmesi sonrasında hukuksal bütünlüğe tabi tutulur.

 

Kredi Kartı Dolandırıcılığı

Kişisel kredi kartı bilgilerinin çalınması, izinsiz işlem yapılması ve bakiyenin yetkisiz biçimde kullanılması gibi durumlar, kredi kartı dolandırıcılığı içerisinde görülür. Kredi kartı üzerinden yapılan işlemler genelinde izinsiz çıkışlar, öncelikli olarak banka ile görüşme yapılmasını gerektirebilir. Ancak söz konusu miktar epey büyük ise bu durumda doğrudan avukata başvurulması önem teşkil eder. Suçu işleyen kişi ceza hukuku çerçevesinde yargılanarak, kişinin mağduriyetinin giderilmesi hedeflenir.

 

Taksirle Yaralama

Taksirle başkasının vücuduna acı veren, sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, ceza hukuku kapsamında hapis veya adli para cezası alabilir. İş kazası, trafik kazası, doktor hatası gibi nedenleri taksirle yaralama kapsamında değerlendirmek mümkündür. Kişinin doğrudan zarar görmesi halinde ceza avukatıyla görüşmesi ve hukuki süreci başlatması gerekir. Delillerin toplanması ve savunmanın yapılması gibi noktalar ile birlikte hukuksal süreç işler.

 

Mala Zarar Verme

Maddi değeri olan mal varlığının zarar görmesi halinde dava açabilen davacı, ceza hukuku kapsamında hareket edebilir. Cezanın ödenmesi ve telafi edilmesi için ilgili işlemler yürütülür. Bu noktada devreye giren ceza avukatı, davacının haklarını aramasına ve yaşadığı kaybın telafi edilmesine yardımcı olur. Bu çerçevede avukatın önemi son derece büyüktür. Zararın tespiti için gerekli işlemler yürütülür. Avukattan yardım almak, tüm süreci çok daha etkili bir şekilde geçirmenizi sağlar.

 

Cinsel Saldırı Suçu

Cinsel saldırıcı suçu, belirli yönlerden farklılaşır. Basit cinsel saldırı suçu ve nitelikli cinsel saldırı suçu gibi farklı yönlerden bahsetmek mümkündür. Kişinin rızası olmadan onu öpmek ve buna benzer suçlar, basit cinsel saldırı suçu olarak kabul edilir. Nitelikli cinsel saldırı suçu ise tecavüz gibi durumlar olarak tanımlanır. Bu tarz durumlarda mağdurun vakit kaybetmeksizin hakkını araması ve ceza hukuku kapsamında gerekli işlemleri başlatması gerekir. Hukuk devleti içerisinde cinsel saldırı suçları ağır bir şekilde cezalandırılır.

 

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali

Kişinin özel yaşamını kayda almak, izinsiz hayatına müdahale etmek, üçüncü şahsın görmesi istenmeyen durumların izin almaksızın görüntülenmesi gibi durumlar özel hayatın gizliliğinin ihlali kapsamında gösterilir. Bu tarz durumlarda mağdurun Türk Ceza Kanunu kapsamında hakkını araması önem teşkil eder. Profesyonel bir avukat yardımıyla hukuksal süreç başlatılır. Özellikle video kayıt araçlarının yaygınlaşması sonrasında daha da çoğalan söz konusu ihlal durumu, sanılanın aksine son derece ağır bir suçtur ve mutlaka yetkili birimlerce işlem sürdürülmelidir.

 

İftira

Mağdurun hukuka aykırı bir fiil işlemediğini bildiği halde tersi bir durum oluşturan kişi, iftira kapsamında değerlendirilir. İftira suçu ile mağdura somut ve belirli bir fiil isnat edilmektedir. Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanarak soruşturma yapılmasını engellemeye çalışanlar da yine iftira suçu kapsamında cezalandırılabilirler. İftira durumları kişinin suçsuzluğunun bilinmesine rağmen suçlanması sonucu oluşur. İftira durumunda şikayet süresi, uzlaşma ve zaman aşımı gibi noktalara dikkat edilmesi gerekir. Suçlu olmadığını bildiği halde kişinin suçlu olarak gösterilmesi, doğrudan kanunun yanılmasına neden olmak olarak dahi kabul edilebilir.

 

Zimmet, Rüşvet ve İrtikap

Zimmet suçu, görevi sebebiyle kendisine tevdi olunan ve muhafaza ve denetim gibi yetkilerin verildiği para ya da para yerine geçen evrakların, senetlerin zimmete geçirilmesi halidir. Bu tarz durumlarda memura hapis cezası verilir. Faile sadece hapis cezası vermekle kalmayan hukuk düzeni, aynı zamanda oluşan zararın üç misli daha fazlasını idari para cezası olarak verebilir. Böylelikle mağdurun yaşadığı durum telafi edilmeye çalışır. Nitekim rüşvet ve irtikap gibi durumlar da yine memurun veya ilgili kişinin ceza hukuku kapsamında cezalar almasına yol açabilir.

 

Kasten Öldürme veya Yaralama

Türk Ceza Kanunu kapsamı alanında kişiye karşı suçlar çerçevesinde değerlendirilen kasten öldürme veya yaralama suçlarında vücut dokunulmazlığı devreye girer. Kişinin bedenen ve psikolojik olarak zarar görmesi, Türk Ceza Kanunu kapsamındadır. Mağdurun öldürülmesi halinde tarafın müebbet hapsi istenebilir. Kişiye tokat atılması dahi kasten yaralama suçu kapsamında değerlendirilir.

 

Gümrük Kaçakçılığı

Özellikle vergilerin ödenmesi ve ürünlerin izinsiz bir şekilde ülkeye sokulması gibi durumlara yol açan gümrük kaçakçılığı, doğrudan ithalatı etkiler. Ceza kanunu gereğince cezalandırılan suçlular, tazminat ödemek zorunda da kalabilirler. Özellikle gümrükten izinsiz geçirilen ürünler kapsamında görülen gümrük kaçakçılığı, suç sayılır. Uygun cezanın görülmesi ile birlikte kaçakçılık ile ilişkilendirilen kişi ya da kişiler, suçları gereğince cezalar alırlar. Tek bir mal ile sınırlı kalmayan gümrük kaçakçılığı, farklı ülkelerden toplu bir şekilde çeşitli ürünlerin ülkeye sokulması halinde görülür. Bu tarz durumlar içerisinde kişinin veya hükümlü firmanın cezaya tabi tutulması ile karşı karşıya kalınır.

 

Vergi Kaçakçılığı

Özellikle şirketler genelinde yaşanabilen vergi kaçakçılığı, gelir vergisinin ödenmemesi gibi durumlarda devreye girer. Giderlerin fazla gösterilmesi, kazancın düşük tutularak vergi miktarında azalmaya gidilmesi, kasti olarak vergi kaçakçılığı anlamına gelir. Bu doğrultuda cezalandırılan kişi, maddi olarak da ceza ödemeye tabi tutulabilir. Büyük şirketlerin yanı sıra küçük işletmeler ve bireyler açısından da görülebilen vergi kaçakçılığı, son derece büyük bir suç olarak kabul edilir. Kişinin veya ticarethanenin dikkatli davranması, gerektiği noktada kaçakçılığı ihbar etmesi de önem teşkil eder.

 

Şirket Yöneticilerinin Cezai Sorumluluğu

Şirket yöneticisi, mesleki hayatı süresince farklı türlerde cezai sorumluluklar ile karşı karşıya kalabilir. Yönetici veya benzeri bir seviyede bulunan çalışan, kendi çıkarları uğruna şirketi zararı uğratacak bir suç işlediğinde şahsi sorumluluk doğar. İlgili şirket, yaşanan olay doğrultusunda soruşturma ve kovuşturma aşamalarına dahil olabilir. Doğrudan zararın karşılanması, maddi ve manevi cezanın oluşması mümkün hale gelebilir. Deliller ışığında saptanan davalı, cezai sorumluluğu kapsamında suçlu sayılabilir. Bu tarz durumların yanı sıra şirketlerin de cezai sorumlulukları doğabilir.

 

Ticari Terk

Ticareti terk eden tacirlere yasal olarak belirli yükümlülükler verilir. Bu noktada ticareti terk eden kişi, belirli süre içerisinde bu durumu kayıtlı olduğu ticaret siciline bildirmesi, tüm aktif – pasifini ve alacaklılarının bilgileri ile birlikte mal beyanında bulunması gerekir.  Söz konusu hüküm, alacaklıların zarara uğramasını önlemek için son derece önem teşkil eder. Ticaretin terk edilmesi hali, iflas gibi durumlarda yaşanır. Böyle noktalarda borçların kayda alınması, belirtilmesi ve ödenmesi göz önünde bulundurulur.

qtq80-OEQCfL

En uzman ceza hukuku avukatlarını listeleyin

Avukat Ara