Boşanma Avukatı

Boşanma Süreci ve Boşanma Avukatlarının Rolü

Boşanma, evlilik birliğinin yasal olarak sona ermesidir. Boşanma süreci öncesinde, boşanma başvurusunda, boşanma sürecinde ve dava sırasında yapılması gereken ciddi hazırlıklar faaliyetler vardır. Yasal olarak boşanma davası için bir avukat ile anlaşmak gibi bir zorunluluk yoktur. Ancak özellikle velayet, tazminat, nafaka, mal paylaşımı gibi konuların belirlendiği boşanma protokolü kalıcı ve bağlayıcıdır. Bu nedenle boşanma sürecinde konusunda uzman bir avukattan destek almak büyük avantaj ve kolaylık sağlayacaktır.

qtq80-OEQCfL

En uzman boşanma avukatlarını listeleyin

Avukat Ara

Medeni Hukuk Tarafından Kabul Görünen Boşanma Nedenleri:

Medeni Kanun kabul ettiği belirli boşanma nedeni bulunmaktadır. Bunlar genel nedenler ve özel nedenler olarak gruplanmıştır. Genel boşanma nedenleri; evlilik birliğinin temelden sarsılması, şiddetli geçimsizlik olarak belirlenmiştir. Hangi durumların bu kapsamda değerlendirileceği hakimin inisiyatifine bırakılmıştır. Özel boşanma nedenleri ise:  zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığıdır. Her ne nedenle olursa olsun boşanma faaliyeti sadece aile mahkemelerinde ve hakim kararı ile uygulanmaktadır. Yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri ya da eşlerin son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Uygulamada ise boşanmalar Anlaşmalı Boşanma ve Çekişmeli Boşanma olarak ikiye ayrılır.

 

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma; her iki tarafın da hem boşanma hem de velayet, tazminat nafaka ve mal paylaşımı gibi konularda fikir birliği sağladıkları boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanmada medeni hukukun amacı tarafların iradelerini yerine getirmektir. Taraflar arasında fikir birliğine varılması ile anlaşmalı boşanma süreci çok kısa sürede sonuçlandırılmakta ve tarafların süreç içerisinde daha fazla yıpranmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Anlaşmalı boşanmanın esaslar;

  • Başvurunun aile mahkemesine yapılması
  • Evliliğin an az 1 yıl sürmesi
  • Boşanma başvurusunun birlikte yapılması veya bir tarafın yaptığı başvuruyu diğerinin kabul etmesi
  • Boşanma şartlarının bir protokole bağlanmış olması
  • Hakim karşısında her iki tarafında bu protokoldeki şartları kabul ettiğini beyan etmesi esastır.

Bu şartlardan başvurunun aile mahkemesine yapılmaması veya evliliğin 1 yılı geçmemiş olması durumunda boşanma başvurusu reddedilebilir.  Fikir birliğinin sağlanamaması veya tarafların ikisinin hakim karşısında çıkmaması konunun anlaşmalı boşanma kapsamından çıkarak çekişmeli boşanma kapsamında değerlendirmesine neden olur.

 

Anlaşmalı boşanma’da en kritik konu: Boşanma Protokolü

Boşanma Protokolünde varsa çocukları velayetine ilişkin hususlar, tazminat, nafaka, mal paylaşımı, yargılama giderleri gibi konular açıkça belirlenmeli ve belirlenen bu konular üzerinde tarafların tam fikir birliği olmalıdır. Hakimin bu protokol üzerinden vereceği boşanma kararı sorası taraflar protokol üzerindeki tüm hususlar konusunda yükümlüdür. Bu nedenle özellikle protokolün oluşturulmasında mutlaka uzman bir avukattan destek alınması önerilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davaları Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanmalarda fikir birliğinde oluklarından tarafların süreç içerisinde daha fazla yıpranmasının engellenmesi için genelde tek celsede sonuçlandırılır. Ancak duruşma gününden sonra kararın kesinleşmesi, Nüfus idaresine kararın iletilmesi gibi prosedürlerin tamamlanmadı 2-3 ayı bulabilir.

Öte yandan, başvurunun doğru yapılmaması, mahkemede hakimin tarafları dinleyememesi veya ikna olmaması durumunda dava reddedilebilir veya süresi uzayabilir. Ek olarak hakimin protokolü de uygun bulmuş olması gerekmektedir. Aksi halde yine dava reddedilebilir veya süresi uzayabilir.

 

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Çekişmeli boşanmada tarafların anlaşmalı boşanmada olduğu gibi bir fikir birliğine varamadığı durumda uygulanan boşanma türüdür. Burada tarafların üzerinde anlaştığı bir protokolden söz edilemez. Boşanma şartları tarafların kusur ve talepleri doğrultusunda mahkeme tarafından belirlenir.

Çekişmeli boşanma için taraflardan en az birinin başvurusu gerekmektedir. Taraflardan biri boşanmayı istemiyor olabilir veya her iki taraf boşanmak istiyor ancak koşullar konusunda anlaşmazlık olabilir. Mahkeme heyeti çekişmeli boşanmada tarafları dinler, delil ve tanıklar konusunda araştırma yaparak tarafların kusur oranlarını tespit eder. Taraflardan biri boşanmayı istemese de kusur durumuna göre mahkeme boşanmaya hükmedebilir.

Medeni Kanun kabul ettiği genel özel nedenler çekişmeli boşanma da geçerlidir. Genel boşanma nedenleri; evlilik birliğinin temelden sarsılması, şiddetli geçimsizlik olarak belirlenmiştir. Hangi durumların bu kapsamda değerlendirileceği hakimin inisiyatifine bırakılmıştır. Özel boşanma nedenleri ise: zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığıdır

Anlaşmalı Boşanma Davaları Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Genelde 2-3 tanık çekişmeli boşanma davası için yeterli olur.

Çekişmeli Boşanmada Tazminat Talepleri:

Medeni Hukuk’a göre “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir”

Mahkeme heyeti çekişmeli boşanmada tarafları dinler, delil ve tanıklar konusunda araştırma yaparak tarafların kusur oranlarını tespit eder. Kusur oranları ve taleplere göre mahkeme taraflardan birinin diğerine tazminat ödemesine hükmedebilir. Eşit kusurlu durumlarda herhangi bir tazminata hükmedilmez ve kusuru olmayan eşten tazminat talep edilemez. Tazminat miktar hakim tarafından belirlenirken tarafların mali ve sosyal durumlarıyla kusur dereceleri göz önüne alınır.

Çekişmeli Boşanmada Nafaka Talepleri:

Boşanma davasında mahkeme taraflardan birinin diğerine düzenli olarak ödenecek olan nafakalara hükmedebilir. Boşanma davası süresince ödenecek tedbir nafakası, boşanma sonrasında ödenen yoksulluk nafakası ve çocuk için iştirak nafakası talep edilmesi durumunda mahkeme tarafından değerlendirilerek hükme bağlanır. Nafaka almasına hükmedilen tarafın yeniden evlenmesi veya ölmesi halinde bu yükümlülük kendiliğinden ortadan kalkar. Nafaka alan kişinin evlenmeden başkası ile evli gibi birlikte yaşaması veya haysiyetsiz hayat sürmesi halinde, bu yükümlülük mahkeme kararı ile kaldırılabilir. Tarafların mali durumlarında yaşanan değişiklikler nedeniyle hakim miktarın artırılmasına veya azaltılmasına karar verebilir.

Tazminat ve nafakanın boşanma davası sırasında talep edilmesi şart değildir. Boşanma davasından sonraki 1 yıl içerisinde açılacak bir dava ile de tazminat ve nafaka talepleri ileri sürülebilir. Ancak boşanma kararının kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra bu zaman aşımına uğrar.

Görüldüğü gibi özellikle çekişmeli boşanma sürecinde bireyin kendini en iyi şekilde mahkemeye anlatabilmesi, delil ve tanıkların en doğru şekilde sunulması, tazminat, nafaka ve velayet taleplerin en etkin şekilde oluşturulması ve savunulması için konusunda uzman avukatlar ile çalışılmasında büyük avantaj vardır.

qtq80-OEQCfL

En uzman boşanma avukatlarını listeleyin

Avukat Ara