yonetici

Ticaret Hukuku ve Avukatların Rolü

Ticaret hukuku, hukukun en kapsamlı alanlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Ticaret hukukunda ticari işletmeler ve kişiler önemli rol oynuyor.  Medeni Kanunu’nun önemli bir parçası olan Türk Ticaret Kanunu, ticaret hukukunun çerçevesini çiziyor. Ticaret hukuku içinde şirketler hukuku, ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku, deniz ticaret hukuku, taşıma işleri ve sigorta

devamını oku
İş Hukuku Süreçleri ve İş Hukuku Avukatlarının Rolü

İşçiler ile işverenler arasındaki hukuki ilişki, günümüzün koşullarında gittikçe önemini artıran bir niteliğe bürünüyor. Özellikle işçilerin, işverenlerin kötü niyetli tutumlarına karşı haklarının korunması gibi sorunlar, eskiye oranla daha sık tartışılır hale gelmiştir. Avrupa’daki devletlerinin büyük çoğunluğunda da gördüğümüz üzere, işçi ile işveren arasındaki hukuksal ilişkide işin doğası gereği daha zayıf

devamını oku
İcra & İflas ve Yapılandırma Hukuku ve Avukatların Rolü

Ülkemizde en sık karşılaşılan dava türlerinden olan icra, iflas ve yapılandırma, birçok şirket için olumsuz bir senaryo olsa da ülkemizde ticari hayatın gittikçe karmaşık bir hal alması beraberinde hukuki konuların da farklı ayrıntılara kavuşmasına sebep olabiliyor. Birçok şirket,  alacaklarının tahsili, satış sonrası yaşanan problemler veya iflas talebi ile hukuki yollara

devamını oku
Sigorta Hukuku Süreçleri

Ülkemizde özellikle doğal afetler sonrasında gündeme taşınan sigorta konusu artık bazı alanlarda zorunlu tutulması ile çok yaygın bir uygulama alanına kavuştu. Afetlerin yanı sıra kaza ve hırsızlık durumlarına karşı da yapılan sigortalar ile vatandaşlar kendilerini maddi anlamda güvenceye alıyor.  Vatandaşlar doğumdan ölüme kadar, bütün yaşamları süresince çeşitli tehlikelerle yani rizikolarla

devamını oku
Fikri Mülkiyet Hukuku Süreci

Son yıllarda küresel ölçekte gündemde yer almaya başlayan fikri mülkiyet hakları birçok ülkede tartışmalı durumda bulunan alanları düzenliyor. Ülkemizde de son yıllarda fikri mülkiyet hukuku ve sınai mülkiyet hukuku özelinde çeşitli tartışmalar gündeme geliyor. Söz konusu alandaki yeni düzenlemeler, hem şirketler hem de kişiler için hayati derecede önemli gelişmelere yol açıyor. Hem firmaların hem

devamını oku
Yabancılar & Vatandaşlık Hukuku ve Avukatların Rolü

Ülkemizde vatandaş statüsüne sahip olmadan yaşayan kişiler hukukta yabancı olarak tanımlanır. Söz konusu kişiler Yabancı Hukuku adını taşıyan hukuk dalına tabidir. Yabancılar Hukuku davası ve diğer tüm süreçler bu hukukun düzenlediği alanlarda gerçekleşir. Vatandaşlarla devlet arasında karşılıklılık esasına dayalı bir hukuki ilişki bulunur. Ancak bir ülkede yaşayan yabancılarla devlet arasında kurulacak ilişki

devamını oku
İdare Vergi Hukuku Süreçleri

Türkiye’de oldukça detaylı bir alan olan vergi konusu kuşkusuz hukukta da önemli bir yere sahip durumda. Ekonominin temel taşlarından biri olan vergide istikrarlı bir sistemin kurulması, ülkenin tümü için fayda sağlıyor. Ülkemizde idare organlarının örgütlenmesini ve faaliyetlerini içeren kuralları ön gören, kamu hizmetlerinin etkili sunulmasında kritik role sahip olan bu idare

devamını oku
Gayrimenkul Hukukunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Son dönemde Türkiye’nin sahip olduğu ekonomik büyümeye bağlı olarak gelişen gayrimenkul sektörü, gayrimenkul hukukunun da önemini artırıyor. Gayrimenkul hukuku kapsamında yer alan dava türleri arasında taşınmazları konu alan davaların çok sayıda türü bulunuyor. Eşya hukukun bir alt dalı olan gayrimenkul davaları çerçevesinde arsa, ev, daire, apartman, tarla ve diğer taşınmazlara ilişkin konular

devamını oku
Boşanma ve Boşanma Avukatının Rolü

Boşanma, evlilik birliğinin yasal olarak sona ermesidir. Boşanma süreci öncesinde, boşanma başvurusunda, boşanma sürecinde ve dava sırasında yapılması gereken ciddi hazırlıklar faaliyetler vardır. Yasal olarak boşanma davası için bir avukat ile anlaşmak gibi bir zorunluluk yoktur. Ancak özellikle velayet, tazminat, nafaka, mal paylaşımı gibi konuların belirlendiği boşanma protokolü kalıcı ve

devamını oku
Arabuluculuk Sürecinde Bilinmesi Gerekenler

Arabuluculuk bir konuda uyuşmazlık yaşayan kişilerin ortak paydada buluşabilmelerini sağlayan anlaşma yöntemidir. Hukuki anlamda arabuluculuk, özel bir hukuki uyuşmazlık ya da sorun yaşayan tarafların, tarafsız ve uzman bir arabulucu avukat hakemliğinde, dava açılmadan ya da dava açıldıktan sonra başvurabildikleri bir yöntemdir. Yargının yükünü azaltmayı da amaçlayan bu yöntemde, zorunlu ve

devamını oku