Ticaret Hukuku ve Avukatların Rolü

Ticaret hukuku, hukukun en kapsamlı alanlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Ticaret hukukunda ticari işletmeler ve kişiler önemli rol oynuyor.  Medeni Kanunu’nun önemli bir parçası olan Türk Ticaret Kanunu, ticaret hukukunun çerçevesini çiziyor. Ticaret hukuku içinde şirketler hukuku, ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku, deniz ticaret hukuku, taşıma işleri ve sigorta

devamını oku
İş Hukuku Süreçleri ve İş Hukuku Avukatlarının Rolü

İşçiler ile işverenler arasındaki hukuki ilişki, günümüzün koşullarında gittikçe önemini artıran bir niteliğe bürünüyor. Özellikle işçilerin, işverenlerin kötü niyetli tutumlarına karşı haklarının korunması gibi sorunlar, eskiye oranla daha sık tartışılır hale gelmiştir. Avrupa’daki devletlerinin büyük çoğunluğunda da gördüğümüz üzere, işçi ile işveren arasındaki hukuksal ilişkide işin doğası gereği daha zayıf

devamını oku
İcra & İflas ve Yapılandırma Hukuku ve Avukatların Rolü

Ülkemizde en sık karşılaşılan dava türlerinden olan icra, iflas ve yapılandırma, birçok şirket için olumsuz bir senaryo olsa da ülkemizde ticari hayatın gittikçe karmaşık bir hal alması beraberinde hukuki konuların da farklı ayrıntılara kavuşmasına sebep olabiliyor. Birçok şirket,  alacaklarının tahsili, satış sonrası yaşanan problemler veya iflas talebi ile hukuki yollara

devamını oku
Sigorta Hukuku Süreçleri

Ülkemizde özellikle doğal afetler sonrasında gündeme taşınan sigorta konusu artık bazı alanlarda zorunlu tutulması ile çok yaygın bir uygulama alanına kavuştu. Afetlerin yanı sıra kaza ve hırsızlık durumlarına karşı da yapılan sigortalar ile vatandaşlar kendilerini maddi anlamda güvenceye alıyor.  Vatandaşlar doğumdan ölüme kadar, bütün yaşamları süresince çeşitli tehlikelerle yani rizikolarla

devamını oku
Fikri Mülkiyet Hukuku Süreci

Son yıllarda küresel ölçekte gündemde yer almaya başlayan fikri mülkiyet hakları birçok ülkede tartışmalı durumda bulunan alanları düzenliyor. Ülkemizde de son yıllarda fikri mülkiyet hukuku ve sınai mülkiyet hukuku özelinde çeşitli tartışmalar gündeme geliyor. Söz konusu alandaki yeni düzenlemeler, hem şirketler hem de kişiler için hayati derecede önemli gelişmelere yol açıyor. Hem firmaların hem

devamını oku